Komornik Sądowy

Michał Andrzejewski

O mnie

Jestem komornikiem sądowym działającym przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, jednak ustawa o komornikach sądowych upoważnia mnie do podejmowania czynności na terenie podlegającym Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu. Moją pracą jest wykonywanie zadań oraz innych czynności wskazanych w ustawie o komornikach sądowych, takich jak wykonywanie orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych, sporządzenia spisów inwentarza czy doręczenia korespondencji na zlecenie sądu oraz powoda.

Obszar działania to teren, na którym prowadzimy postępowania egzekucyjne. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 10 ustawy o komornikach sądowych, upoważniony jestem do podejmowania czynności na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w skład którego wchodzą Sądy Okręgowe w Poznaniu, Koninie oraz Zielonej Górze, a także wszystkie podlegające im Sądy Rejonowe.

8 lat zajmuje się szeroko pojętą egzekucją należności. Pracę rozpoczynałem jako aplikant komorniczy, a po zdaniu w 2015 roku egzaminu komorniczego moją pracę kontynuowałem jako asesor komorniczy w kancelariach komorniczych na obszarze zarówno apelacji łódzkiej, jak i poznańskiej. Moja droga zawodowa nieustannie związana była z egzekucją sądową.

Wiedzę zdobywałem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem mojej pracy magisterskiej był prof. dr hab. Jerzy Skorupka.

Poza prawem aktywnie uprawiam bieganie oraz tenis. Do największych sukcesów „branżowych” mogę zaliczyć wicemistrzostwo oraz brązowy medal na Dolnośląskich Mistrzostwach Polski Prawników w Tenisie Ziemnym w turnieju singlowym. Z wynikiem pozytywnym ukończyłem również kurs na sędziego Polskiego Związku Tenisowego.

Licytacje

Aktualnie brak wyznaczonych terminow licytacji

Dokumenty

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia stosownego wniosku do komornika wraz z załącznikami. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne, takie jak wskazanie stron postępowania, ich dane, wysokość egzekwowanych należności, a także może zawierać informacje, które pomogą wyegzekwować należności stwierdzone tytułem wykonawczym. Aby ułatwić Państwu złożenie takiego wniosku, poniżej znajdują się gotowe wzory najczęściej kierowanych wniosków do komornika sądowego. Wniosek należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć do niego oryginał tytułu wykonawczego, na podstawie którego będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne (wyrok, nakaz zapłaty lub inny). Wypełniony wniosek należy odesłać na adres kancelarii komorniczej.

Wniosek o wszczecie postepowania - formularz
Wniosek o doręczenie korespondencji
Wniosek o wszczęcie postępowania
Wniosek o wszczęcie postepowania - alimenty

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Michał Andrzejewski
Kancelaria Komornicza nr IX
ul. Ratajczaka 26/3
61-815 Poznań
61 858 89 80
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński e-mail: iod.poznan.027@komornik.pl
Pon: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Pon-pt: 8:00-16:00
1257
Wszelkich wpłat z tytułu zadłużenia bądź uiszczanych zaliczek/opłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika prowadzony przez
PKO Bank Polski S.A. o numerze:
72 1020 4027 0000 1902 0290 3649